Tag Archives: thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành marketing

Thương hiệu tiếng anh là gì?

Thương hiệu tiếng anh có nghĩa là brand, ngoài ra còn có từ đồng nghĩa [...]