12 câu hỏi vàng xây dựng doanh nghiệp thành công [Tải về miễn phí]

Khi bắt đầu xây dựng một doanh nghiệp, việc đặt ra những câu hỏi quan trọng có thể giúp bạn xác định rõ mục tiêu, chiến lược và các yếu tố cần thiết để thành công. Dưới đây là 12 câu hỏi “vàng” mà bạn nên xem xét:

12 câu hỏi vàng xây dựng doanh nghiệp thành công
 1. Sứ mệnh và tầm nhìn của doanh nghiệp là gì?
  • Doanh nghiệp của bạn tồn tại để làm gì? Mục tiêu dài hạn của bạn là gì?
 2. Khách hàng mục tiêu của bạn là ai?
  • Bạn đang phục vụ ai? Đối tượng khách hàng lý tưởng của bạn là ai?
 3. Vấn đề gì bạn đang giải quyết cho khách hàng?
  • Doanh nghiệp của bạn giải quyết vấn đề hoặc nhu cầu gì cho khách hàng? Sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn mang lại giá trị gì?
 4. Giá trị cốt lõi của bạn là gì?
  • Những giá trị nào là quan trọng nhất đối với doanh nghiệp của bạn? Điều gì làm cho doanh nghiệp của bạn khác biệt so với đối thủ?
 5. Mô hình kinh doanh của bạn như thế nào?
  • Bạn sẽ kiếm tiền bằng cách nào? Mô hình doanh thu của bạn là gì?
 6. Chiến lược tiếp thị của bạn là gì?
  • Làm thế nào để bạn tiếp cận và thu hút khách hàng? Những kênh tiếp thị nào bạn sẽ sử dụng?
 7. Các kênh phân phối của bạn là gì?
  • Làm thế nào để sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn đến được tay khách hàng? Bạn sẽ sử dụng những kênh phân phối nào?
 8. Đối thủ cạnh tranh của bạn là ai?
  • Những doanh nghiệp nào đang cạnh tranh trực tiếp với bạn? Lợi thế cạnh tranh của bạn là gì?
 9. Các nguồn lực cần thiết của bạn là gì?
  • Bạn cần những gì để vận hành doanh nghiệp thành công (nhân lực, tài chính, công nghệ, v.v.)?
 10. Chi phí vận hành doanh nghiệp của bạn là bao nhiêu?
  • Các chi phí cố định và biến đổi của bạn là gì? Làm thế nào để quản lý và tối ưu hóa chi phí?
 11. Các rủi ro chính mà bạn có thể gặp phải là gì?
  • Những rủi ro nào có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn? Kế hoạch dự phòng của bạn là gì?
 12. Các chỉ số hiệu suất chính (KPIs) của bạn là gì?
  • Bạn sẽ đo lường thành công như thế nào? Những chỉ số nào bạn sẽ theo dõi để đảm bảo doanh nghiệp đang đi đúng hướng?

Trả lời những câu hỏi này một cách chi tiết sẽ giúp bạn có một kế hoạch kinh doanh toàn diện và chiến lược rõ ràng, từ đó tăng cơ hội thành công cho doanh nghiệp của mình.

Bộ 12 câu hỏi vàng về dự án, xây dựng doanh nghiệp thành công bạn đọc vui lòng tải về: Tại đây

Facebook Comments