Đâu không phải là vai trò của trồng trọt?

Trồng trọt là một ngành quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những vai trò to lớn, vẫn có những lầm tưởng về vai trò của ngành này. Bài viết này sẽ phân tích và làm rõ đâu không phải là vai trò của trồng trọt, giúp người đọc có cái nhìn đúng đắn và khách quan hơn về ngành quan trọng này.

Đâu không phải là vai trò của trồng trọt
Đâu không phải là vai trò của trồng trọt

Câu hỏi:

Đâu không phải là vai trò của trồng trọt?

A. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người; cung cấp thức ăn cho vật nuôi

B. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp

C. Trồng lúa lấy gạo để xuất khẩu

D. Cung cấp nông sản cho sản xuất.

Đáp án đúng C

Ý kiến sai về vai trò của trồng trọt là nói rằng trồng lúa chỉ để xuất khẩu, trong khi thực tế trồng trọt có nhiều vai trò khác nhau như cung cấp thực phẩm, nguyên liệu công nghiệp và nông sản cho quá trình sản xuất.

Giải thích lý do tại sao lại chọn đáp án C

Đáp án C được chọn vì nó không phải là một trong những vai trò chính của trồng trọt. Trong đoạn giải thích, đã nêu rõ những vai trò quan trọng của trồng trọt trong nền kinh tế và đời sống xã hội. Cụ thể, trồng trọt không chỉ cung cấp lương thực và thực phẩm cho con người, mà còn đóng góp vào việc cung cấp thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp, và nông sản để xuất khẩu.

Trong khi đó, lựa chọn C “trồng lúa lấy gạo để xuất khẩu” không phản ánh đúng vai trò chính của trồng trọt. Trồng trọt không chỉ nhằm mục đích xuất khẩu mà còn phục vụ nhu cầu nội địa, cung cấp đủ thực phẩm và nguyên liệu cho các ngành khác trong nền kinh tế quốc dân. Do đó, chọn đáp án C là không chính xác khi đánh giá vai trò tổng thể của trồng trọt.

Đâu không phải là vai trò của trồng trọt
Đâu không phải là vai trò của trồng trọt

Một số câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Trồng trọt có vai trò gì?

Trả lời: Trồng trọt có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn thực phẩm cho con người và thức ăn cho gia súc. Ngoài ra, nó còn cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, bao gồm gỗ, sợi, và dầu thực vật.

Câu hỏi 2: Trồng trọt không đóng góp vai trò gì?

Trả lời: Trồng trọt không đóng góp vai trò trong việc duy trì và quản lý cơ cấu sinh thái tự nhiên. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng quá mức nguồn tài nguyên như nước và đất, cũng như sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học, có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường.

Câu hỏi 3: Trồng trọt có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường không?

Trả lời: Có, trồng trọt có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường thông qua việc sử dụng hóa chất nông nghiệp, đất đai bị suy thoái, sự giảm nguồn nước sạch, và ảnh hưởng đến cấu trúc sinh thái tự nhiên.

Câu hỏi 4: Trồng trọt không ảnh hưởng đến phát triển kinh tế địa phương?

Trả lời: Không chính xác, trồng trọt có thể ảnh hưởng đến phát triển kinh tế địa phương bằng cách tạo ra việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp và cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp. Tuy nhiên, cần quản lý cẩn thận để tránh các vấn đề liên quan đến môi trường và tài nguyên.

>>> Xem ngay: Thông điệp cuộc chia tay của những con búp bê

Facebook Comments