Dự toán xây dựng là gì? Ý nghĩa của việc lập dự toán

Dự toán xây dựng là gì? Ý nghĩa của việc lập dự toán

Dự toán xây dựng có thể được coi là những tài liệu nhằm xác định được tổng mức chi phí cần thiết cho qua trình đầu tư xây dựng được tính toán một cách chi tiết trong gia đoạn thiết kế kỹ thuật cũng như trong quá trình thiết kế thi công sẽ bao gồm: Giá trị dự toán xây dựng lắp, giá trị dự toán mua sắm các trang thiết bị, chi phí khác cũng như chi phí dự phòng và chi phí phát sinh.

Gía trị dự toán xây dựng lặp trong dự toán xây dựng sẽ bao gồm những yếu tố đó là: Các chi phí và tháo dỡ những kiến trúc xây dựng cũ, chi phí san lấp mặt bằng, chi phí xây dựng những công trình tạm thời, phục vụ công trình thi công và chi phí xây dựng các hạng mục của công trình. Bên cạnh đó, còn có các chi phí khác như chi phí lắp đặt những thiết bị theo đúng tiêu chuẩn, phí di chuyển các thiết bị thi công và các lực lượng xây dựng.

dự toán xây dụng là gìGiá trị dự toán mua sắm những trang thiết bị trong dự toán xây dựng sẽ bao gồm những mục như: Chi phí mua sẵm các thiết bị công nghệ, trang thiết bị phục vụ trong quá trình sản xuất, sinh hoạt công trình, chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu container, chi phí bảo quản bảo dưỡng tại bãi, thuế và chi phí bảo hiểm các thiết bị công trình.

Những chi phí khác trong dự toán xây dựng như:

+ Chi phí sinh hoạt trong công tác đầu tư và khảo sát thu nhập lại số liệu

+ Chi phí nghiên cứu công nghệ, khoa học

+ Chi phí truyền thông và quảng cáo dự án

+ Chi phí khởi động công trình

+ Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tài sản

+ Chi phí phá dỡ kiến trúc và thu dọn mặt bằng xây dựng

+ Chi phí khảo sát thẩm định dự toán, thiết kế

+ Mẫu dự toán công trình xây dựng

+ Tổng mức đầu tư công trình

+ Dự toán ngân sách công trình

Tổng dự toán xây dựng công trình là gì?

Tổng dự toán xây dựng công trình là một trong những chi phí cụ thể của từng giai đoạn theo một thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế thi công. Tổng dự toán sẽ bao gồm toàn bộ những giá trị dự toán xây dựng và những giá trị dự toán lắp đặt, mua sắm các trang thiết bị và các chi phí dự phòng khác.

Tổng dự toán xây dựng của công trình sẽ được tính toán đầy đủ những giá trị của thiết bị, chi phí phát sinh, dự phòng và sinh hoạt trong quá trình công tác xây dựng được áp dụng cụ thể trong lập dự toán của công trình. Những nội dung cơ bản của tổng dự toán xây dựng công trình như:

+ Giá trị hoạt động xây dựng, giá trị lắp đặt các thiết bị công nghệ và cấu kiện.

+ Giá trị của những máy móc thiết bị công nghệ

+ Những khoản chi phí khác

+ Những khoản chi phí dự phòng

Ý nghĩa việc lập dự toán

Lập dự toán thực sự là công việc cần thiết trước khi xây dựng mọi công trình:

+ Giúp chủ đầu tư biết được số tiền phải chi trả ra để có được công trình

+ Xác định một căn cứ để xét chọn nhà thầu

+ Tìm ra một căn cứ để phê duyệt vốn đầu tư cho công trình

+ Sử dụng nó để làm căn cứ để thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

Bạn cần phải hiểu rằng, dự toán thực sự là tài liệu quan trọng gắn liền với thiết kế, nó cho biết phí tổn xây dựng công trình. Xác định giá trị của công trình là gía trị bán chính thức của sản phẩm xây dựng. Không những vậy, nó cùng trở thành cơ sở để lập kế hoạch đầu tư, để ngân hàng đầu tư cấp phát vốn ngay, để chủ đầu tư và nhà thẩu lập kế hoạch cho chính mình cũng như để tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong việc so sánh lựa chọn các phương án thiết kế xây dựng.

Nếu bạn đang có thắc mắc liên quan đến lập dự toán, đừng ngần ngại hãy đăng ký khóa học dự toán để hiểu chuyên sâu về nó hơn nhé.

Facebook Comments