Cách phân loại nhóm khi đăng ký nhãn hiệu

Phân nhóm sản phẩm dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

Khi nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, bận cần phải xác định cụ thể nhóm sản phẩm dịch vụ đăng ký nhãn hiệu đi kèm. Việc phân loại này dựa trên bảng phân loại hàng hóa, dịch vụ Nice phiên bản 11. Bảng phân loại này được chia thành 45 nhóm, từ nhóm 1 đến nhóm 34 là các nhóm về sản xuất, từ nhóm 35 đến nhóm 45 là các nhóm về dịch vụ

>>> Xem thêm: Các bước xây dựng thương hiệu cá nhân

dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

Phân loại hàng hóa dựa vào chức năng và mục đích

Các loại hàng háo được phân loại theo một số nguyên tắc sau:

+ Trường hợp không tìm được tiêu chí khác có thể dựa vào nguyên vật liệu cấu tạo nên sản phẩm để phần loại.

+ Đối với những hàng hóa có nhiều hơn 1 mục đích sử dụng thì sẽ được phân vào nhóm tương thích về các công dụng và chức năng.

+ Đối với những sản phẩm hàng hóa chưa hoàn chỉnh hoặc đã hoàn chỉnh nhưng nó lại được cấu tạo từ nhiều nguyên vật liệu hác nhau thì sẽ được phân loại vào nhóm mà nguyên vật liệu chiếm thành phần nhiều nhất.

+ Hàng hóa có một bộ phận được tạo thành từ những sản phẩm khác sẽ được phân loại cùng nhóm với sản phẩm

+ Đối với hàng hóa là hộp đựng sản phẩm thì những hàng hóa đó sẽ được phân loại cùng nhóm với snar phẩm được đựng trong hộp đó.

Phân nhóm dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

Các dịch vụ gắn nhãn hiệu sẽ được phân loại dựa trên những nguyên tắc sau:

+ Dựa vào ngành hoạt động được ghi rõ trong tiêu đề từng nhóm

+ Những dịch vụ cho thuê sẽ được phân vào nhóm với dịch vụ được cung cấp bởi phương tiện cho thuê

+ Dịch vụ tư vấn sẽ cùng nhóm với dịch vụ tương tự với dịch vụ tư vấn

+ Các dịch vụ mua bán, siêu thị hay dịch vụ hàng hóa thì sẽ được phân vào nhóm 35

Facebook Comments