Bổ sung ngành nghề kinh doanh có phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư?

Hỏi: Công ty tôi là công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thời gian vừa rồi công ty thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh và được Phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy xác nhận việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Có một câu hỏi mà tôi muốn được giải đáp đó là công ty tôi có phải thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư và làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khi bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Trả lời:

Trường hợp doanh nghiệp bổ sung ngành nghề kinh doanh mà không làm thay đổi mục tiêu dự án đầu tư quy định tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì không cần phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

 

Nếu công ty bạn có nhu cầu thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Theo đó, hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

+ Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư

+ CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức (bản sao)

+ Đề xuất dự án đầu tư

+ Một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gàn nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư (bản sao)

+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất hoặc bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

+ Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ thì phải có giải trình sử dụng công nghệ

+ Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ được liệt kê như trên, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh giấy chứng nhận đăng lý đầu tư; với trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư phải có thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ tài liệu cần sửa đổi bổ sung.

Kim Ân

Facebook Comments