Hướng dẫn trình tự thực hiện chia tách công ty/doanh nghiệp từ a tới z

Chia tách công ty là hoạt động tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với khả năng, quy mô và nhu cầu của doanh nghiệp nhằm hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, thủ tục cần chuẩn bị và quá trình thực hiện chia tách công ty/doanh nghiệp lại không hề đơn giản, khá phức tạp.

1. Phương thức chia tách công ty/doanh nghiệp

Chia tách công ty/doanh nghiệp

Căn cứ theo Điều 192 và Điều 193 Luật doanh nghiệp 2014 quy định chỉ có công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần mới được thực hiện việc chia tách doanh nghiệp, còn các loại hình khác chưa có quy định về vấn đề này.

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể thực hiện chia tách doanh nghiệp theo phương thức sau:

iconChia tách một phần cổ phần hoặc một phần vốn góp của các thành viên, cổ đông công ty hoặc tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần góp vốn được chia sang cho công ty mới theo tỷ lệ tương ứng với giá trị tài sản trong công ty đó.

iconToàn bộ phần vốn góp của một hoặc một số thành viên hoặc cổ đông hoặc tài sản tương ứng với giá trị phần góp vốn hoặc cổ phần của họ chuyển sang cho công ty mới.

iconKết hợp cả hai trường hợp trên.

2. Trình tự thực hiện chia tách công ty/doanh nghiệp

Chia tách công ty/doanh nghiệp

Bước 1: Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia tách phải tổ chức và thông qua nghị quyết chia tách công ty theo quy định. Nội dung của nghị quyết phải đảm bảo nêu rõ: tên, địa chỉ của công ty bị chia, tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc, thủ tục và cách thức chia tách tài sản công ty; thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần của công ty bị chia tách chuyển sang cho công ty mới; phương án phân chia và sử dụng lao động; phương án và nghĩa vụ giải quyết của công ty bị chia tách.

Bước 2: Công ty bị chia tách phải gửi bạn nghị quyết chia tách trên đến các chủ nợ và thông báo tới người lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết.

Bước 3: Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng cổ đông công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ của công ty, bổ nhiệm hoặc bầu các chức danh quản lý, điều hành cho công ty mới.

Bước 4: Chuẩn bị hồ sơ để nộp tới Phòng đăng ký kinh doanh, nơi mà công ty bị chia tách đặt trụ sở để thông báo việc chia tách công ty. Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

iconGiấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

iconDự thảo điều lệ của công ty

iconDanh sách các thành viên (công ty TNHH 2 TV trở lên) hoặc danh sách các cổ đông (công ty cổ phần)

iconBiên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông bàn về vấn đề chia tách công ty

iconNghị quyết chia tách công ty

iconBản sao còn hiệu lực của chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước hoặc hộ chiếu) của các thành viên, cổ đông là cá nhân hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên, cổ đông là tổ chức có kèm theo Giấy ủy quyền của người đại diện.

iconBản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác tương đương của công ty bị chia tách.

Trong thời hạn từ 03 đến 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công ty sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới. Đồng thời, tình trạng về việc chấm dứt hoạt động của công ty cũ sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh cập nhập trên Cổng thông tin quốc gia đối với trường hợp chia doanh nghiệp.

Bước 5: Công ty mới được thành lập tiến hành khắc con dấu pháp nhân và thông báo mẫu dấu của công ty mình.

Trên đây là phương thức và trình tự thực hiện chia tách công ty/doanh nghiệp. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích được cho bạn đọc có thêm kiến thức để thực hiện quá trình chia tách công ty được nhanh chóng.

Phương Anh

Facebook Comments