Hệ thống câu hỏi vàng cho doanh nghiệp

Câu hỏi chung cho giám đốc

Mục tiêu của bạn là gì?

…..

Chiến lược phát triển doanh nghiệp tới đây như thế nào?

…….

Kế hoạch tuần tới, tháng tới, năm tới là gì?

……

Thách thức hay trở ngại nào có thể xuất hiện?

………

Làm thế nào để năng suất cao hơn? Bao nhiêu?

……….

Làm thế nào để cắt giảm chi phí? Bao nhiêu? Mục tiêu cắt giảm 10% nhân sự tốp cuối trong 6 tháng tới là như thế nào?

………

Làm thế nào để khách hàng hài lòng hơn?

……….

Hệ thống doanh nghiệp của bạn đang có những gì? Vận hành ra sao? (Sơ đồ tổ chức ra sao? Chi tiêu cho các phòng ban, từng nhân viên như thế nào? Họ được gì nếu làm việc tốt? Mất gì nếu không làm tốt? Kế hoạch làm việc hàng ngày ra sao? Có những loại báo cáo gì? Nộp cho ai? Quy trình làm việc như thế nào? Hệ thống họp đang vận hành ra sao? Lưu trữ ở đâu? Có những loại rủi ro gì có thể xảy ra, phương án kiểm soát như thế nào?)

……………..

Nhân sự làm việc ra sao? Bao nhiêu % nhân sự hài lòng với công ty? Hài lòng ở điểm gì? Bao nhiêu % nhân sự không hài lòng? Không hài lòng ở điểm gì?

………

hệ thống câu hỏi vàng cho doanh nghiệp

Hàng tháng, hàng quý, hàng năm có chương trình, chính sách gì để thúc đẩy và phát triển hóa doanh nghiệp?

…..

Tháng này công ty hoạt động có hiệu quả không? Lãi hay lỗ? Tại sao? Đạt bao nhiêu % so với mục tiêu đặt ra?

…..

So với mục tiêu năm, tháng này công ty đặt được bao nhiêu %?

…..

Mục tiêu, chỉ tiêu KPI từng bộ phận phòng ban đã đặt được bao nhiêu % so với kế hoạch?

…..

Trong tháng đã áp dụng những chính sách gì. chương trình mới? Kết quả thế nào? Có hiệu quả không?

…..

Tháng này bạn đã có hoạt động gì để củng cố văn hóa doanh nghiệp?

…..

Các chủ trương, ý tưởng của chủ tịch trong tháng tuần trước, tháng trước đã thực hiện được bao nhiêu %? Kết quả ra sao?

….

Trong hệ thống quản trị, quản lý của công ty, bạn thấy hệ thống nào đang tối ưu, hiệu quả? Hệ thống nào đang chưa ổn? Làm thế nào để hệ thống đó tối ưu?

…..

Hệ thống cuộc họp công ty, họp các bộ phận phòng ban đang vận hành như thế nào? Đã hiệu quả và tối ưu chưa? Lưu trữ biên bản cuộc họp ở đâu?

…..

Trong đội ngũ quản lý cấp trung, ai đang làm việc hiệu quả? Kỹ năng, khả năng của họ đang ở mức độ nào? Bạn đã có hoạt động đào tạo bồi dưỡng gì để các quản lý làm việc hiệu quả?

……

Chiến lược marketing, kinh doanh tháng tới, quý tới bạn sẽ triển khai như thế nào để đạt mục tiêu năm?

…..

Bạn đã kiểm soát chi phí như thế nào? Cái gì đang lãng phí? Làm thế nào để tối ưu hóa?

……..

Câu hỏi chung cho hành chính nhân sự

Lấy người đâu mà làm?

….

Các vị trí cần bao nhiêu người?

…..

Bạn tuyển dụng như thế nào?

…..

Đào tạo ra sao?

………

Bạn đánh giá nhân sự như thế nào? 10% tốp đầu là ai? 10% tốp cuối là ai? Ai là người xuất sắc nhất? Ai là người kém nhất?

…..

Sa thải một nhân sự như thế nào?

……….

Khen thưởng ra sao? Vinh danh và đãi ngộ như thế nào?

…….

Làm thế nào để 100% nhân sự hài lòng với công ty?

…………

Công ty hiện có các tài sản gì? Tháng này công ty mua sắm những tài sản gì? Liệt kê?

…..

Bộ phận hành chính nhân sự đã làm được những đầu việc gì trong tháng vừa qua?

……….

Bạn thấy việc duy trì nề nếp, nội quy công ty đã tốt chưa? Tại sao?

…….

Hệ thống hợp đồng lao động, hợp đồng đối tác đại lý, danh sách các nhà cung cấp, công văn đến, công văn đi,… lưu trữ ở đâu? Tình trạng như thế nào?

…..

Trong tháng này bạn đã tổ chức được bao nhiêu buổi đào tạo cho CBNV, chất lượng buổi đào tạo đó như thế nào? Việc áp dụng vào công việc của CBNV ra sao?

…..

Trong tháng này bạn tổ chức bao nhiêu sự kiện, hoạt động để chăm lo đời sống CBNV? Phản hồi của mọi người về sự kiện đó như thế nào? Cần cải tiến điều gì?

…..

Bạn đã đánh giá KPI cho từng CBNV chưa? 1-3 người xếp loại tốp đầu là ai? Những ai đang ở tốp cuối?

…….

Bạn đã hợp với những người ở tốp cuối chưa? Góp ý, rút kinh nghiệm cho họ và cùng đưa ra phương án hỗ trợ để tháng tới làm tốt công việc được giao chưa?

…..

Trong tháng này ai thăng tiến lên chức danh mới? Kết quả và đề xuất như thế nào?

…..

Bạn đã lên dự báo về nhân sự tăng hay giảm trong tháng tới và quý tới chưa? Kế hoạch cụ thể triển khai và phòng ngừa rủi ro về nhân sự như thế nào?

…….

So với kế hoạch đặt ra, bộ phận đã làm được gì? Chưa làm được gì?

…..

Ngoài những đầu mục công việc theo kế hoạch, bộ phận đã có những sáng kiến nào cho công ty?

…..

Câu hỏi chung cho kinh doanh

Bạn lấy khách hàng ở đâu? Họ là ai? Có bao nhiêu?

……….

Làm như thế nào để có khách hàng?

…….

Tháng vừa rồi, bạn chủ động tìm kiếm được bao nhiêu khách hàng?

……

Tháng vừa rồi, bạn tiếp nhận bao nhiêu khách hàng? Đạt tỷ lệ bao nhiêu %?

…….

Trong số khách hàng bạn tiếp nhận, bạn phát hiện được có bao nhiêu khách hàng có nhu cầu thực sự? Đạt tỷ lệ bao nhiêu %?

……….

Bạn đề xuất giải pháp được đến với bao nhiêu khách hàng? Đạt tỷ lệ bao nhiêu %?

…….

Trong số các khách hàng bạn đề xuất giải pháp, có bao nhiêu % khách hàng từ chối. Bạn xử lý những từ chối đó như thế nào?

……….

Trong tháng vừa rồi, bạn chốt được bao nhiêu đơn hàng? Doanh thu bao nhiêu? Đạt tỷ lệ bao nhiêu % so với kế hoạch đầu tháng bạn đặt ra?

……

Sau khi thi công, bạn đã chứng minh được giá trị của sản phẩm, của công ty đến với khách hàng chưa? Bằng cách nào?

……

Bạn đã tiêu chuẩn hóa được bao nhiêu quy trình công việc sau 1 tháng?

…..

Bài học kinh nghiệm bạn đã rút ra từ toàn bộ quá trình làm việc sau 1 tháng vừa rồi là gì?

……

Bạn tự tổng kết lại quá trình làm việc và báo cáo công việc của bạn có đáp ứng đúng yêu cầu của công ty hay không? (Từ tác phong, ứng xử, quá trình làm việc, báo cáo)

……

Bạn tự đánh giá mình đáp ứng được bao nhiêu % yêu cầu công việc?

…………

hệ thống câu hỏi vàng cho doanh nghiệp

Câu hỏi chung cho marketing

Khách hàng mục tiêu là ai? Họ đang ở đâu?

………

Khách hàng gặp vấn đề gì? Cần gì? Muốn gì? Ăn gì? Chơi gì? Xem gì? Khả năng chi trả ra sao?

…..

Dung lượng thị trường như thế nào? Khách hàng mục tiêu có bao nhiêu? Dẫn chứng?

……

Bạn sẽ làm gì và làm như thế nào? Kế hoạch hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm cụ thể ra sao?

……..

Trong tháng vừa rồi, bộ phận mang lại bao nhiêu khách hàng mới? Chi phí bao nhiêu?

……

Có những kênh truyền thông nào? Chi phí cho từng kênh ra sao? Kết quả từ mỗi kênh? Kênh nào hiệu quả, kênh nào không hiệu quả? Tại sao? Có giải pháp tối ưu hiệu quả như thế nào?

………..

Kế hoạch tháng tới ra sao? Mục tiêu như thế nào? Nguồn lực để đạt mục tiêu ra sao?

…….

Tháng vừa rồi bộ phận triển khai chiến dịch truyền thông nào?

…….

Thông điệp truyền tải là gì? Kết quả ra sao? Tiếp cận được bao nhiêu công chúng mục tiêu? Phản ứng của họ ra sao?

……

Có cải tiến hình ảnh thương hiệu của công ty, sản phẩm không?

…..

Có hoạt động ngăn ngừa rủi ro khủng hoảng truyền thông như thế nào?

…….

Đã xây dựng được bao nhiêu mối quan hệ với báo chí?

…….

Hệ thống website hiện nay có bao nhiêu website? Tên miền, hosting do đơn vị nào cung cấp, ngày hết hạn là như nào? Tốc độ website như nào?

…..

Các website có lỗi gì không? Phương án khắc phục lỗi như thế nào?

……

Nội dung website cập nhật như thế nào?

……

Hệ thống mạng xã hội có bao nhiêu fanpage? Bao nhiêu group? Lượng thanh viên, tương tác trong từng fanpage, group cụ thể như nào? Có kế hoạch gì để phát triển không?

…..

Hệ thống email công ty đang dùng là hệ thống gì? Số email thu thập trong tháng?

…..

Tỉ lệ chuyển đổi mua hàng là bao nhiêu? Kế hoạch phát triển như nào?

……..

Câu hỏi chung cho chăm sóc khách hàng

Phản hồi của khách hàng như thế nào?

…….

Bao nhiêu khách hàng hài lòng? Hài lòng ở điểm gì? Không hài lòng ở điểm gì?

…….

Khách hàng gặp vấn đề gì? Mong muốn gì?

……

Đối thủ cạnh tranh là ai? Họ có gì? Đang ở đâu?

……..

Tháng này bạn đã tiếp nhận bao nhiêu trường hợp phàn nàn, khiếu nại của khách hàng? Bạn đã giải quyết vấn đề đó của khách hàng như thế nào? Mức độ hài lòng của khách hàng sau khi được giải quyết?

………

Tháng này bạn đã tổ chức được bao nhiêu buổi đào tạo cho nhân viên? Đào tạo về những nội dung gì? Việc áp dụng có hiệu quả không?

……

Bạn đã có bao nhiêu ý tưởng sáng tạo, cải tiến trong công việc đã áp dụng để giúp cho công việc của bộ phận, công ty hiệu quả hơn? Những ý tưởng đó là gì?

……

Bạn đã có những hoạt động gì để giúp cho việc phục vụ khách hàng được tốt hơn?

………..

Bạn đã xây dựng được thêm bao nhiêu quy trình mới? Bao nhiêu quy trình cũ đã được cải tiến và áp dụng?

………..

Bạn đã thực hiện khảo sát (SURVEY) khách hàng sau mỗi khóa học được bao nhiêu phần trăm? Tỷ lệ hài lòng là bao nhiêu? Hài lòng về điều gì? Tỷ lệ chưa hài lòng là bao nhiêu? Chưa hài lòng về điểm gì? Tại sao chưa hài lòng? Giải pháp để cải tiến vấn đề chưa hài lòng là gì?

……….

Bạn đã áp dụng phần mềm, công nghệ mới gì cho công việc? Kết quả của việc áp dụng đó cho ra là gì?

……

Bạn có ý tưởng gì giúp cho việc tối ưu hóa chi phí mà lại đạt kết quả cao để tự động trong công việc của bộ phận?

……

Bạn đã xây dựng được bao nhiêu tiêu chuẩn, tiêu chí trong công việc của bộ phận? Đó là những tiêu chí gì? Mục đích của tiêu chí, tiêu chuẩn?

…….

Tháng này có bao nhiêu người đăng ký GIẢI PHÓNG LÃNH ĐẠO? Tỷ lệ nhận vé là bao nhiêu?

……….

Khóa học GIẢI PHÓNG LÃNH ĐẠO có bao nhiêu người tham gia? Tỷ lệ học viên hài lòng về khóa học: thống kê cảm nhận sau khóa học như thế nào?

……….

Doanh số chuyên sâu bán tại khóa học GIẢI PHÓNG LÃNH ĐẠO là bao nhiêu? Số lượng tiền đã thu? Tỷ lệ thu tiền chuyên sâu? Bán được bao nhiêu vé các khóa học? Tỷ lệ chốt sales là bao nhiêu?

………

Tháng này có khóa chuyên sâu? Số lượng học viên tham gia khóa chuyên sâu là bao nhiêu?

………

Doanh số bán tại khóa học chuyên sâu là bao nhiêu? Số tiền đã thu được? Tỷ lệ thu tiền bao nhiêu? Số lượng người đăng ký từng khóa là bao nhiêu? Tỷ lệ chốt sales?

……….

Tháng này thăm hỏi được bao nhiêu anh chị học viên chuyên sâu? Tỷ lệ hài lòng như thế nào? Các góp ý, đề xuất của học viên như thế nào?……

Việt Khang

Facebook Comments