Hướng dẫn khai form xin visa du học Nhật Bản

Khai form xin visa du học Nhật Bản không phải ai cũng biết. Chỉ cần điền sai 1 chữ cũng có thể khiến cho việc xin visa không thành công. Trong bài viết dưới đây, congnghesohoa sẽ hướng dẫn khai form xin visa du học Nhật Bản một cách chi tiết nhất. Mời các bạn tham khảo.

Hướng dẫn khai form xin visa du học Nhật Bản

 

Hướng dẫn khai form xin visa du học Nhật Bản

Trang 1: Điền thông tin cá nhân, hộ chiếu

Sure name (Họ):

Given and middle name (Tên và tên đệm):

Other names(Tên gọi khác): không có điền N/A

Date of birth (Ngày tháng năm sinh): điền theo thứ tự ngày – tháng – năm

Place of birth (Nơi sinh ra):

Sex (Giới tính):

Marital Status (Tình trạng hôn nhân):

Nationality or citizenship (Quốc tịch):

Former and/or other nationalities or citizenships (Quốc tịch khác hay thay đổi quốc tịch):

ID No.issued to you by your government (Số hộ chiếu):

Passport type (Loại passport):

Passport No: để trống

Place of issue (Địa chỉ cấp):

Issuing authority (Đơn vị cấp):

Purpose of visit to Japan (Mục đích đến Nhật Bản):

Intended length of stay in Japan (Thời gian dự kiến ở Nhật):

Date of arrival in Japan (Ngày dự kiến đến Nhật):

Port of entry into Japan (Nơi bạn đến ở Nhật):

Name of ship or airline (Tên của chuyến tàu/chuyến bay):

Lưu ý:

− Tất cả các thông tin tại trang 1 này đều viết chữ in hoa không dấu.

− Không sử dụng ghim để đính ảnh.

Download mẫu đơn visa du học Nhật Bản

Trang 2: Khai thông tin người bảo lãnh, người mời

Hướng dẫn khai form xin visa du học Nhật Bản

Nếu bạn nhận thấy xin visa du học Nhật Bản khó khăn thì có thể nhờ đến các công ty tư vấn du học Nhật Bản để được hỗ trợ.

Chúc các bạn thành công!

Facebook Comments