Quyết định phê duyệt Đề án: “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”

Quyết định 1665/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Trong đó, một số nội  dung nổi bật như sau:

– Mục tiêu chung của đề án:

+ Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho HSSV trong thời gian học tập tại nhà trường.

+ Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ HSSV hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp.

Với mục tiêu của đề án như trên, HSSV có thể thực hiện ý tưởng khởi nghiệp của mình và được ủng hộ nhiệt tình từ nhà trường cũng như các đơn vị hỗ trợ. 

– Đẩy mạnh việc hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp cho HSSV

+ Hình thành đội ngũ cán bộ công tác tư vấn, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các trường.

+ Biên soạn và ban hành bộ tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho HSSV.

+ Tổ chức các khóa đào tạo, học tập, giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp cho cán bộ tư vấn khởi nghiệp và HSSV.

+ Khuyến khích các trường xây dựng các chuyên đề về khởi nghiệp và đưa và chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn để phù hợp với thực tiễn.

+ Tăng cường tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho HSSV được trải nghiệm thực tế.

Trong giai đoạn 2018-2020, thí điểm xây dựng 3 mô hình trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại 3 khu vực. Giai đoạn 2021-2025, hình thành ít nhất 10 trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong cả nước trên cơ sở sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường.

Bên cạnh đó, đáng chú ý là kinh phí thực hiện đề án khá đa dạng như: Nguồn ngân sách chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án về khoa học và công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp; nguồn thu hoạt động khởi nghiệp, Quỹ hỗ trợ HSSV, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các cơ sở giáo dục và đào tạo; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn vốn xã hội khác.

Để hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ HSSV khởi nghiệp, thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy trình thẩm định, xét duyệt, triển khai và cơ chế đầu tư, theo dõi, quản lý, giám sát các dự án, mô hình kinh doanh được hình thành từ ý tưởng của HSSV.

>> Xem thêm: Một số vấn đề pháp lý khởi nghiệp cần lưu ý

Kim Ân

Facebook Comments