60 kỹ năng cần có của người lãnh đạo

Người có kỹ năng lãnh đạo giỏi là người có tầm nhìn xa, có khả năng chiến lược, dự đoán trước được những thay đổi, cơ hội lớn trong tương lai… Ra quyết định là khâu mấu chốt trong cách quản lý. Kỹ năng lãnh đạo – đó là lúc họ phải lựa chọn giải pháp tối ưu nhất để giải quyết vấn đề hoặc quyết định một kế hoạch gì đó.

60 kỹ năng lãnh đạo

Vậy, kỹ năng cần có của người lãnh đạo là gì?

1. Kỹ năng học và tự học

2. Kỹ năng ứng xử và tạo lập quan hệ

3. Kỹ năng lắng nghe và học tập lời phê bình

4. Kỹ năng thuyết trình

5. Kỹ năng tư duy sáng tạo

6. Kỹ năng giải quyết vấn đề

7. Kỹ năng làm việc đồng đội

8. Kỹ năng quản lý bản thân và tinh thần tự tôn

9. Kỹ năng lãnh đạo và quản lý bản thân

10. Kỹ năng đặt mục tiêu

11. Kỹ năng đàm phán

12. Lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

13. Kỹ năng đạt mục tiêu qua cấp trung gian

14. Kỹ năng tạo động lực làm việc

15. Kỹ năng tư duy tổng thể

16. Kỹ năng thuyết phục

17. Kỹ năng hồi đáp

18. Kỹ năng cân bằng cuộc sống

19. Kỹ năng quản lý thời gian

20. Kỹ năng tổ chức sự kiện

21. Kỹ năng phỏng vấn

22. Kỹ năng tự tạo động lực làm việc

23. Kỹ năng viết

24. Kỹ năng giao quyền

25. Kỹ năng quản lý thay đổi

26. Kỹ năng ra quyết định

27. Kỹ năng điều hành họp

28. Kỹ năng quản lý xung đột

29. Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp

30. Kỹ năng thiết lập cuộc hẹn

31. Kỹ năng quản trị ngôn ngữ cơ thể

32. Kỹ năng Khen

33. Kỹ năng chê

34. Kỹ năng xây dựng quyền

35. Kỹ Năng sử dụng quyền

36. Kỹ năng quản lý và xây dựng hình ảnh cá nhân

37. Kỹ năng giao tiếp

38. Kỹ năng điều phối nguồn nhân lực

39. Kỹ năng phản biện

40. Kỹ năng kết nối

41. Kỹ năng đồng cảm và thấu cảm với người khác

42. Kỹ năng ngoại ngữ

43. Kỹ năng vi tính

44. Kỹ năng viết báo cáo

45. Kỹ năng ra quyết định

46. Kỹ năng quản trị cảm xúc

47. Kỹ năng khám phá bản thân

48. Kỹ năng tận dụng cơ hội

49. Kỹ năng quan sát

50. Kỹ năng đặt câu hỏi

51. Kỹ năng gây ảnh hưởng

52. Kỹ năng định lượng

53. Kỹ năng vượt khó và áp lực

54. Kỹ năng quản lý tài chính

55. Kỹ năng quản lý năng lượng bản thân

56. Kỹ năng tập trụng

57. Kỹ năng hài hước

58. Kỹ năng kể chuyện

59. Kỹ năng khám phá điểm mạnh và điểm yếu người khác

60. Kỹ năng cập nhật nhanh các xu hướng

kỹ năng cần có của người lãnh đạo

Muốn tạo ra tương lai mới phải có hoài bão nhưng chỉ hoài bão thôi thì không đủ. Người lãnh đạo cần phải thực tế hơn ai hết. Nhìn vào thực tế để nắm được cốt lõi của vấn đề trong tình huống cụ thể và nhìn thấy mối liên hệ của nó với những tình huống khái quát hơn. 60 kỹ năng cần có của người lãnh đạo được chia sẻ ở trên sẽ giúp các bạn hoàn thiện bản thân hơn và đó chính là thước của nhà lãnh đạo tài ba nhất.

Bắc Nguyễn

Facebook Comments